Normativa del teatre

 • Un cop adquirides les entrades no s’acceptaran canvis ni devolucions.
 • Es demana puntualitat. Un cop començat l’espectacle no es permetrà l’entrada a la platea de la Sala gran.
 • Cal validar l’entrada per accedir al recinte i acreditar els descomptes, si es requereix.
 • Els espectacles amb un asterisc* al títol són organitzats per altres entitats, associacions o empreses. Els descomptes aprovats per l’Ajuntament de Tortosa no són d’aplicació en aquests casos.
 • No és permès fer fotografies, enregistraments ni filmacions sense autorització expressa del Teatre.
 • Les entrades disposen de mitjans de seguretat. L’Organització no pot garantir la seva autenticitat si no han estat adquirides als punts oficials. Tota entrada trencada, esmenada o sospitosa de falsificació autoritzarà l’Organització a privar l’accés al seu portador.
 • L’Organització no pot garantir la seva autenticitat si no han estat adquirides als punts oficials. Tota entrada trencada, esmenada o sospitosa de falsificació autoritzarà l’Organització a privar l’accés al seu portador.
 • Cal conservar l’entrada fins a la sortida del recinte.
 • L’Organització es reserva el dret de modificar el programa.
 • Es reserva el dret d’admissió. No es permet l’entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l’Organització consideri perillós o que pugui interferir en la seguretat.
 • No es permet fumar, beure o menjar a l’interior de les sales.
 • Per seguretat, no es podran entrar a les sales cotxets de nadons, ni altres andròmines que puguin dificultar la sortida en cas d’emergència.
 • L’Organització no es fa responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments o danys d’objectes dels espectadors durant la seva estada al teatre.
 • Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació d’un espectacle s’haurà d’adreçar a l’Organització amb la presentació de l’entrada.