Lloguer d’espais

Lloguer de sales

El Teatre Auditori Felip Pedrell disposa de dues sales, la Sala gran (440 localitats a platea i 120 a l’amfiteatre) i la Sala petita (119 localitats) aquests espais es poden llogar per fer activitats de caràcter cultural o educatiu, quan sigui possible compatibilitzar-ho amb les temporades de la programació estable del teatre i les activitats de l’EMTT i l’EMMT.

  • Envieu un correu electrònic a cultura@tortosa.cat expliqueu quin tipus d’activitat voleu fer al teatre, quina entitat sou i quina data us interessa. Un cop comprovat que és possible el lloguer de sala, us ho comunicarem.
  • Per formalitzar la petició haureu de complimentar la sol·licitud d’ús que podeu descarregar aquí. Aquesta l’heu d’adreçar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tortosa https://www.seu-e.cat/ca/web/tortosa o de manera presencial al registre general de l’Ajuntament de Tortosa.
  • S’emetrà un full d’autoliquidació de la taxa corresponent. Els preus varien segons la tipologia d’usuari i de l’espai a ocupar. És important atendre les condicions d’ús, detallades al dors de la sol·licitud.
  • Els Serveis de Gestió Tributària de l’Ajuntament de Tortosa emeten el document cobratori per fer efectiva l’autoliquidació. El subjecte passiu haurà d’aportar el justificant de l’ingrés de l’autoliquidació, sempre abans de l’autorització de l’ús. Serà imprescindible també adjuntar el programa de l’activitat.

Informació tècnica

Descarrega plànol general de l’auditori planta baixa

Descarrega plànol general de l’auditori 1r pis