Escola Municipal de Teatre de Tortosa

Ensenyament teatral

L’Escola Municipal de Teatre de Tortosa es va crear el 2010 sota la necessitat d’oferir als xiquets, joves i adults un ensenyament teatral des d’un àmbit professional i seriós. La mancança d’una escola d’aquesta índole, no només a Tortosa sinó a les Terres de l’Ebre, comporta la necessitat de creació d’aquest projecte . Amb un pla d’estudis molt elaborat, tant per teatre de text com teatre musical, L’Escola comporta la possibilitat de formació per poder ser, fins i tot, pont d’accés a estudis teatrals professionals. Per això es crea un equip de docents, format per professors amb una àmplia formació i en actiu dins del món teatral i docent.

www.emtt.cat