Escola de Música i Banda Municipal

Escola Municipal de Música de Tortosa

L’Escola Municipal de Música de Tortosa és un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on s’imparteixen ensenyaments musicals de caràcter no reglat. S’hi poden estudiar instruments de vent-fusta, vent-metall, percussió, piano i guitarra. L’alumnat té la possibilitat d’entrar a formar part de la Banda Municipal de Música, que té el Teatre Auditori Felip Pedrell com a un dels seus espais d’assaig.

www.escolamunicipaldemusicadetortosa.cat