Serveis

Lloguer d'espais

Per facilitar la realització d'activitats de caràcter social i cultural s'ofereix la possibilitat de llogar els diferents espais del Teatre Auditori. Aquest servei es formalitza complimentant la sol.licitud d'ús i efectuant el pagament per avançat de les taxes corresponents.

Els preus varien segons la tipologia d'usuari i de l'espai a ocupar. És important atendre les condicions d'ús, detallades al dors de la sol.licitud.

Els espais disponibles per llogar són: sala gran i sala petita. (descarregar pdf sol·licitud)

 

Residències artístiques 

El Teatre Auditori Felip Pedrell es posa a disposició dels professionals de les arts escèniques, dansa, música i circ que preparin projectes professionals. L'equip tècnic de l'equipament valorarà els projectes presentats i definirà l'ús dels espais del teatre. La relació equipament-professionals quedarà recollida i detallada mitjançant un conveni on es recullin les necessitats específiques de la companyia i facilitarà els recursos materials i personals necessaris per tal que aquesta dugui a terme la seva activitat en òptimes condicions.

Us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic cultura.auditori@tortosa.cat

 

Escola Municipal de Teatre

El Teatre Auditori Felip Pedrell és la seu de l'Escola Municipal de Teatre.

Enllaç a http://www.escolamunicipaldeteatredetortosa.cat